Reinders Industrial

Reinders Industrial is de leverancier van maatwerk droog- en koelinstallaties voor de industrie. Dit doen we volledig in eigen beheer, van onderzoek en engineering tot inbedrijfstelling en onderhoud.

Onder maatwerk verstaan wij zeer energiezuinige, betrouwbare en bedrijfszekere installaties welke een perfect klimaat verzorgen voor de conditonering van uw proces, product of locatie én volledig zijn afgestemd op uw (kwaliteits-) eisen en wensen.

✓ Maatwerk
✓ Energiezuinig
✓ Betrouwbaar
✓ BedrijfszekerContact

Vochtproblemen: lossen we op.


CondensatieCondensatie


Rijp- en ijsvormingRijp- en ijsvorming


CorrosieCorrosie


HoutrotHoutrot

Bacteriegroei en schimmelvormingBacteriën en schimmels


Elektronische problemenElektronische problemen


Plakken en verklevingPlakken en verkleving


Overige vochtproblemenOverige vochtproblemen

We hebben onder andere ervaring in…

Zaadverwerkende industrie

Petrochemische industrie

Farmaceutische industrie

Archieven &     musea


Voedingsmiddelen industrie

Opslag & klimaatbeheersing