Reinders Industrial

Reinders Industrial is de leverancier van maatwerk droog- en koelinstallaties voor de industrie. Dit doen we volledig in eigen beheer, van onderzoek en engineering tot inbedrijfstelling en onderhoud.

Onder maatwerk verstaan wij zeer energiezuinige, betrouwbare en bedrijfszekere installaties welke een perfect klimaat verzorgen voor de conditonering van uw proces, product of locatie én volledig zijn afgestemd op uw (kwaliteits-) eisen en wensen.

✓ Maatwerk
✓ Energiezuinig
✓ Betrouwbaar
✓ Bedrijfszeker



Contact

Vochtproblemen: lossen we op.


Condensatie



Condensatie


Rijp- en ijsvorming



Rijp- en ijsvorming


Corrosie



Corrosie


Houtrot



Houtrot

Bacteriegroei en schimmelvorming



Bacteriën en schimmels


Elektronische problemen



Elektronische problemen


Plakken en verkleving



Plakken en verkleving


Overige vochtproblemen



Overige vochtproblemen

We hebben onder andere ervaring in…

Zaadverwerkende industrie

Petrochemische industrie

Farmaceutische industrie

Archieven &     musea


Voedingsmiddelen industrie

Opslag & klimaatbeheersing