Condensatiedroger

Droogtechniek

Producten die vocht afstaan komen in contact met droge lucht. Het vrijkomende vocht verdampt aan het oppervlak. Deze verdamping zorgt ervoor dat de lucht rondom het product verzadigt raakt met vocht. Mits er sprake is van vrij verdampend vocht, koelt de lucht af naar de natteboltemperatuur. De drooglucht uit de installatie neemt het verdampte vocht op. Het droogproces zorgt ervoor dat u óf een lagere relatieve luchtvochtigheid bereikt bij eenzelfde droogtemperatuur, óf dat u een gelijkblijvende luchtvochtigheid kunt realiseren bij een lagere temperatuur. In het eerste geval zal de capaciteit toenemen, in het tweede geval kan het energieverbruik dalen.  

Droogtechniek: een complex proces

Het droogproces draait allemaal om vochtafgifte. Het is een complex proces omdat het afhankelijk is van vele factoren. Het drogen van producten is voornamelijk afhankelijk het verschil in dampspanning tussen de lucht waarmee gedroogd wordt en de lucht aan het oppervlakte van het product. Daarnaast moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met de luchtsnelheid langs het oppervlak van het product. Warme, droge lucht heeft bijvoorbeeld een zeer lage dampspanning gezien de lage dichtheid en een lage concentratie waterdamp in deze lucht. Droogprocessen zijn beperkt te stimuleren via thermodynamische rekenmodellen. Echter dienen deze altijd getest te worden in de praktijk.

Droogtechniek is product afhankelijk

Het drogen van producten is compleet afhankelijk van het product. Bijvoorbeeld bij vocht wat diep uit een product moet komen, spelen zeer veel factoren een rol. Voorbeelden hiervan zijn de porositeit en de kronkeligheid van de interne structuur, diffusiefactoren, druk, warmtegeleiding en de mate van turbulentie in de luchtstroom. Niet alleen verschillen deze factoren per product, het droogproces veranderd constant.

Minder schommelingen in productiecapaciteit

Het behandelen van lucht waarmee gedroogd wordt, zorgt ervoor dat de drooglucht met constante condities kan worden aangevoerd. Hierdoor worden de schommelingen in de productiecapaciteit verminderd. ’s Zomers zal de installatie maximaal draaien, ’s winters bijvoorbeeld alleen verwarmen. Hiermee voorkomt u logistieke problemen verderop in de productielijn en transportketen, haalt u productietargets gemakkelijker en hoeft u leveringen niet uit te stellen. 

Onze kennis van droogtechniek

Reinders Industrial beschikt over gedetailleerde kennis van de thermodynamica achter het droogproces. We zijn u graag van dienst om uw droogproces te analyseren en een mogelijke capaciteitswinst vast te stellen. Daarnaast beschikken we over een testlocatie waar we de vochtafgifte van producten onder diverse droogcondities kunnen bepalen.Recent opgeleverde drooginstallaties: