Service & onderhoud

Maatwerk

De ervaring leert dat ieder proces of product verschillende eisen heeft met betrekking tot optimale procescondities. In de loop der jaren heeft Reinders Industrial vele installaties ontworpen, volledig op maat. Onze maatwerkinstallaties zijn gebaseerd op meerdere basisprincipes, echter iedere installatie is uniek en op meerdere punten aangepast aan uw proces en bedrijfsvoering. Hierbij kunt u denken aan gewenste droogtemperatuur, traploze en precieze regeling van de installatie, software op maat en naar uw wensen, bewaking en service op afstand of datalogging.

Duurzaamheid

Met een Reinders Industrial koel- of ontvochtigingsinstallatie bent u ervan verzekerd dat u nooit meer energie verbruikt dan strikt noodzakelijk is. Tijdens de ontwerp- en dimensioneringsfase houden wij rekening met het energieverbruik van zelfs de kleinste componenten. Dit houdt dat wij zeer veel aandacht schenken aan het inzetgebied en deellastbedrijven van de installatie. Het gebruik van EC motoren, frequentieregelingen, geoptimaliseerde deellastbedrijven, elektromotoren met permanentmagneet en optimale leidingdiameters i.v.m. drukverlies dragen bij aan lage operationele kosten en rechtvaardigen hiermee de investering gezien de lagere jaarlijkse verbruikskosten. Het gebruik van hoogwaardige kwaliteitscomponenten garandereneen lange levensduur met een minimum aan onderhoud, welke zich altijd terugverdient gezien de operationele kosten en onderhoudskosten. Wij geven u een gedetailleerd overzicht van het te verwachten elektriciteits- en energieverbruik van de installatie en de terugverdientijd van een eventuele extra investering.

Deellastbedrijf

Ook deellastbedrijf is een belangrijk vraagstuk voor de dimensionering van een koel- of ontvochtigingsinstallatie. De maximale ontwerpcondities komen maar enkele dagen of uren per jaar voor. Dit resulteert in een installatie die grotendeels in deellastbedrijf zal functioneren. Meestal is deellast minder energie-efficiënt dan vollast, omdat in de elektromotoren in verhouding méér verliezen optreden bij een lager toerental of een lagere belasting. Daarbij komt dat een elektromotor in de praktijk vaak niet op het optimale, maximum rendementpunt ingezet wordt. Een hoog gemiddeld rendement in deellast biedt vaker een grotere besparing in operationele kosten dan een motor met een hoog rendement op één specifiek werkpunt. De totale ‘cost of ownership’ van de installatie is voor ons een belangrijk criterium.

Bedrijfszekerheid

Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van uw installatie is voor ons van het allergrootste belang. U moet kunnen vertrouwen op een feilloze werking van de installatie. Om een maximale bedrijfszekerheid te realiseren passen wij enkel beproefde ontwerpen toe en gebruiken wij kwaliteitscomponenten met een lange levensduur en een uitvoerig getest en stabiel softwarepakket. Deze gegevens zorgen, naast periodiek en preventief onderhoud, voor installaties welke in de praktijk nagenoeg storingsvrij draaien.

PLC-techniek

In vrijwel al onze installaties passen wij besturingstechniek middels PLC toe. De voordelen hiervan zijn een perfect afgeregelde installatie, die geheel bij uw behoefte aansluit. De droog- of koelvraag wordt constant gemeten, en vertaalt zich in een optimale capaciteitsregeling van de installatie. Ieder onderdeel van de installatie is in te lezen met onze in eigen beheer ontwikkelde besturingsvisualisatie. Onze klanten waarderen het gebruiksgemak en een overzichtelijke statusweergave van de installatie. De PLC software ontwikkelen en schrijven wij zelf, vaak geheel klantspecifiek, waardoor een flexibel product op maat ontstaat. Wij hebben ruime ervaring in de technische automatisering waardoor een totaalpakket aangeboden kan worden, waaronder het vertalen van uw wensen naar een PLC programma met besturingsvisualisatie alsmede de datacommunicatie, datalogging en procesbewaking op uw locatie.

Betrouwbare samenwerking

Uw procesparameters worden bij uw aanvraag altijd nauwkeurig bekeken en doorgerekend, om ons ervan te verzekeren dat u de juiste installatie aanschaft welke aansluit bij uw wensen en gebruik. In onze offertes presenteren wij u ons voorstel en de mogelijke alternatieven met alle voor- en nadelen. Handel is wat ons betreft meer dan het verzenden van een doos met een zekere inhoud. Wij ervaren de goede en langdurige samenwerking met onze diverse vaste afnemers als zeer positief en hopen ook u met gedegen kennis van zaken en een ruime ervaring te bedienen.